Wilsverklaring voor onbepaalde duur

Vanaf 2 april 2020 geldt wilsverklaring bij euthanasie voor onbepaalde duur. Tot nu toe was dat vijf jaar.

Volgens de huidige euthanasiewet kan iedere handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige schriftelijk aangeven dat hij wil dat een arts euthanasie toepast wanneer die arts er zich van verzekerd heeft dat hij
- lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
- niet meer bij bewustzijn is;
- en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

De onbepaalde geldigheidsduur is van toepassing op wilsverklaringen die worden opgesteld of herbevestigd na die datum.

0
Feed

Schrijf een reactie