Waar moet u op letten voor het regelen van uw erfenis in Leuven? Aangifte nalatenschap in Wilsele

Het regelen van een erfenis is iets waar niemand graag over praat tijdens zijn leven. 

Toch is het iets waar u beter mee rekening houdt om het uw nabestaanden zo makkelijk mogelijk te maken. 

Gebeurt dat niet, dan kan dit leiden tot conflicten bij de nabestaanden. Deze dienen dan een advocaat erfrecht in te schakelen.

Hoe wordt een erfenis afgehandeld?

De verdeling van goederen na een overlijden van een dierbare kan op twee verschillende manieren worden afgehandeld. Of de overledene heeft een testament opgesteld waarin de verdeling van zijn bezittingen nauwkeurig beschreven staat, of er is geen sprake van een testament en de verdeling van bezittingen gebeurt volgens de wettelijke verdeling.

Waarvoor kunt u bij een advocaat erfrecht terecht?
Hoewel beide stelsels uitsluitsel geven van hoe een erfenis verdeeld moet worden, zijn er heel wat zaken waaromtrent conflicten kunnen ontstaan. Zo kunnen er heel wat erfgenamen betrokken zijn bij de verdeling waardoor het hele proces complex is. Maar evengoed is het mogelijk dat er vermoedens zijn van een eerdere schenking aan een van de erfgenamen, van eventuele schulden waardoor een erfenis verwerpen een betere optie is, of is er sprake van een dagvaarding waardoor de hele verdeling van de erfenis geblokkeerd wordt. Bij dergelijke situaties kan een advocate in Wilsele die gespecialiseerd is in erfrecht advies bieden.


Erfenis in Leuven regelen?
Voor wie geen nalatenschap regelt voor zijn nabestaanden geldt de verdeling van eigendom volgens de wettelijke voorwaarden. Dat stemt niet altijd overeen met de wensen van de overledene. Conflicten omtrent de verdeling van de erfenis zijn dan ook niet zeldzaam. Regel daarom uw erfenis in samenspraak met een advocaat die gespecialiseerd is in erfenisrecht. Zo kan Advocaat Van Bosstraeten in Wilsele u vrijblijvend juridisch advies geven omtrent uw nalatenschap.
Juridisch advies nodig omtrent erfrecht? Maak een afspraak bij Advocaat Van Bosstraeten voor aangifte nalatenschap in Wilsele.

0
Feed

Schrijf een reactie